Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием 2020/2021 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Една паралелка с профил “Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- български език и литература
- история и цивилизация

Балообразуване - сбор от утроения резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, оценките по БЕЛ и по история и цивилизация от Свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

2. Една паралелка с профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на немски език

Задължителни профилиращи предмети:

- предприемачество
- информационни технологии

Балообразуване - сбор от утроения резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, оценките по технологии и предприемачество и информационни технологии от Свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

3. Една паралелка с профил “Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език

Задължителни профилиращи предмети:

- история и цивилизация
- философия

Балообразуване - сбор от утроения резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, оценките по БЕЛ и по история и цивилизация от Свидетелството за завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

4. Една паралелка с профил “Музика“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- музика
- информационни технологии

Балообразуване - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, удвоения резултат от проверка на способностите по Музика и оценките по БЕЛ и музика от Свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

5. Една паралелка с профил “Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- изобразително изкуство
- информационни технологии

Балообразуване - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, удвоения резултат от проверка на способностите по Изобразително изкуство и оценките по БЕЛ и по изобразително изкуство от Свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 21 May 2020 )