Начало Прием - 2021/2022 г. За родители!

Звезди в Радиото

ГРАФИК

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Прием 2021/2022 година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

1. Една паралелка с профил “Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- български език и литература
- история и цивилизация
 
Балът за профил “Хуманитарни науки“ се образува като сбор от утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика , оценките по Български език и литература и История и цивилизация от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

2. Една паралелка с профил “Предприемачески“ с интензивно изучаване на немски език

Задължителни профилиращи предмети:

- предприемачество
- информационни технологии

Балът за профил „Предприемачески“- сбор от утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика , оценките по Технологии и предприемачество и ИТ от свидетелството завършено основно образование. Балът за профил „Предприемачески“- сбор от утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика , оценките по Технологии и предприемачество и ИТ от свидетелството завършено основно образование.


Ein neues Buch

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

3. Една паралелка с профил “Обществени науки“ с интензивно изучаване на испански език

Задължителни профилиращи предмети:

- история и цивилизация
- философия

Балът за профил “Обществени науки“ - сбор от утроеният резултат от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика , оценките по Български език и литература и История и цивилизация от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

4. Една паралелка с профил “Музика“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- музика
- английски език

Балът за профил “Музика“ - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика, удвоения резултат от проверка на способностите по Музика и оценките по оценките по Български език и литература и Музика от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

5. Една паралелка с профил “Изобразително изкуство“ с интензивно изучаване на английски език

Задължителни профилиращи предмети:

- изобразително изкуство
- информационни технологии

Балът за профил “Изобразително изкуство“ - сбор от резултата от НВО по български език и литература и резултата от НВО по математика , удвоения резултат от проверка на способностите по Изобразително изкуство и оценките по оценките по Български език и литература и Изобразително изкуство от свидетелството завършено основно образование.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 06 April 2021 )