Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Проект Успех - 2014/2015г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Проект Успех!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ученици, обучавани в клуб ,,Здравно образование", изнесоха за пореден път урок в часа на класа, този път пред 8 Б клас. В разговор с водещите Мария Ташова и Елица Божилова осмокласниците можаха да проверят и разширят знанията си за влиянието на емоциите и стреса върху нашето здраве, за СПИН и половопредаваните болести, за митовете и вредите от наркотиците и ползите от здравословното хранене. Занятието премина под формата на викторина. Въпросите бяха онагледени в презентация, изработена от Марина от 12 А клас.

Ръководител: Капка Калибацева

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

СПИСЪК

НА РЪКОВОДИТЕЛИ ИИД ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ” –

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - УЧЕБНА 2014/2015 ГОД.

Ръководител

ИИД Група

Бр.уч.

1

Николай Куколев

Бизнес и кариера

15

2

Капка Калибацева

Общуване и здравно образование

12

3

Златка Велкова

Виртуални пътешествия в непознатото

7

4

Тинка Стоилова

Публична реч

7

5

Бонка Ичкова

Френска цивилизация

13

6

Бонка Ичкова

Евроклуб

14

7

Юлия Дживджорска

Театърът и ние

8

8

Юлия Дживджорска

Приятели на театъра

6

9

Искрен Мазнев

Футбол

14

10

Георги Кайнакчиев

Баскетбол

11

11

Костадин Бакалски

Волейбол

12

12

Доброслава Митева

Зелени алтернативи

6

13

Павел Димитров

Пластична анатомия

7

14

Павел Димитров

Човешко тяло и портрет

8

15

Аксиния Милева

Магията на цветовете

10

Общо

150

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 24 January 2015 )