Начало Олимпиади

Електронен дневник

Електронен дневник

Коледа 2021

Олимпиади 2021/2022 г. Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година (публ. 04.09.2020 г.)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Повече за националните състезания можете да намерите на

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Философия

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ НЕ

ПРЕДЛАГА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА

ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 2022 ГОД.

№ по ред

Трите имена на ученика

Училище

Населено място

Числов резултат (в точки, в оценка или в % от максималния резултат)

1

Деница Иванова Чорева

ЕГ"Акад.Л.Стоянов"

Благоевград

65,0

2

Петя Петрова Пахова

ЕГ"Акад.Л.Стоянов"

Благоевград

57,5

3

Ивана Бориславова Алексиева

ПГИ "Иван Илиев"

Благоевград

45,0

4

Магдалена Атанасова Георгиева

7 СУ "Кузман Шапкарев"

Благоевград

40,0

5

Петя Добринова Костадинова

7 СУ "Кузман Шапкарев"

Благоевград

50,0

6

Габриела Лъчезарова Лазарова

ЕГ"Акад.Л.Стоянов"

Благоевград

55,0

7

Мария Трифонова Стефанова

НХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Благоевград

50,0

8

Васко Кирилов Николов

7 СУ "Кузман Шапкарев"

Благоевград

22,5

9

Ясмин Валентинова Джамджиева

СУ "Св. Климент Охридски"

с.Слащен

52,5

10

Дарина Николаева Стоянова

ЕГ"Акад.Л.Стоянов"

Благоевград

70,0

11

Мария Ивайлова Дмитрова

НХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Благоевград

40,0

12

Алия Алекс Семер

СУ "Св. Климент Охридски"

с.Слащен

60,0

13

Ивана Георгиева Вангелова

ПМГ "Яне Сандански"

Гоце Делчев

65,0

14

Анастасия Цветомирова Онтева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

60,0

15

Станислав Методиев Бачев

7 СУ "Кузман Шапкарев"

Благоевград

42,5

16

Николай Стайков Коджагогов

НХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Благоевград

37,5

17

Симеон Антонов Калайджийски

НХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Благоевград

22,5

18

Симона Росенова Станкева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

35

         

 

РЕЗУЛТАТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

И ОЦЕНЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ

ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ 2022 ГОД.

         

№ по ред

 

Трите имена на ученика

 

Училище

 

Населено място

Национална комисия

3

Габриела Валентинова Василева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

78,5

4

Симона Николаева Огнянова

ПМГ "Яне Сандански"

Благоевград

77,5

5

Александър Иванов Стоянов

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

76,5

6

Росица Здравкова Кичеец

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

77

7

Калоян Илианов Стоянов

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

74,5

8

Кристина Георгиева Жишкина

ПГИ "Иван Илиев"

Благоевград

76,5

9

Камелия Георгиева Хаджиева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

66

10

Невин Исметова Бошнакова

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

72.5

11

Виктория Димитрова Христова

ПМГ "Яне Сандански"

Благоевград

75.5

12

Йоанна Иванова Канелова

ПМГ "Яне Сандански"

Благоевград

72.5

13

Веси Ангелова Алачова

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

68.5

14

Борислава Николова Минчева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

63.5

15

Невина Северинова Орлова

СУ "Св. Климент Охридски"

с.Слащен

66

16

Любослав Сотиров Балев

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

62.5

17

Евелина Николаева Георгиева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

67

18

Славчо Славчев Балабанов

ЕГ"Акад.Л.Стоянов"

Благоевград

69

         
         
 

КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

 
         

№ по ред

Трите имена на ученика

Училище

Населено място

Национална комисия

1

Венислава Михайлова Иванова

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

86

2

Лилия Лазарова Василева

ПМГ "Акад. С. Корольов"

Благоевград

83,5

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 

 

 

Последна промяна ( 19 March 2022 )