Начало Проекти КД1-„Еразъм+“

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Erasmus Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Излязоха резултатите от селекцията по КД1, „Еразъм+“, свързан с мобилност в училищното образование и учителите. Проектът, с който нашето училище кандидатства, бе на тема „Единни в училище – учители новатори и мотивирани и успешни ученици“. Той бе класиран на 16 място от общо 37 одобрени проекта, оценен с 81 от общо 100 точки. Проектът е свързан с участие на учители в международни курсове за обучение, квалификация и обмяна на опит в сферата на дигитализацията, креативността и изграждане на позитивна среда за обучение.

За класирането на проекта заслугата е на г-жа Диана Петрова, г-жа Мария Радичева и г-жа Марияна Динева. Този успех бе възможен благодарение на подкрепата на г-н Митов, г-жа Солачка, г-жа Арнаудова и г-жа Тороманова.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Сайт за проекта: https://nhg-erasmus-ka1.weebly.com
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 16 May 2023 )