Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

ИЗВЪНРЕДНО!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Важно!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

в НХГ „Св. св. Кирил и Методий” – град Благоевград

22.06.2020г.

виж тук

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО МУЗИКА

в НХГ „Св. св. Кирил и Методий” – град Благоевград

23. 06. 2020 г.

виж тук

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЕСИЯ ЮЛИ - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

Учебен предмет

ДАТА/ЧАС

Клас

1.Български език и литература

07.07.2020 г.

9.30 ч.

10 ООП

2. Немски език

08.07.2020 г.

9.30 ч./12.30 ч.

8 интенз.

10 ООП

3. Френски език

08.07.2020 г.

9.30 ч./12.30 ч.

10 ООП

4. Английски език

09.07.2020

9.30 ч./12.30 ч.

10 ООП

5.Математика

15.07.2020 г.

9.30 ч.

9 ООП

10 ООП

11 ЗП

12 ЗП

6. Информационни технологии

09.07.2020

9.30 ч./12.30 ч.

8 ООП

7. История и цивилизация

06.07.2020 г.

9.30 ч.

10 ООП

8. Биология и здравно образование

10.07.2020 г.

9.30 ч.

10 ООП

9.Физика и астрономия

13.07.2020 г.

9.30 ч.

9 ООП

10 ООП

11 ЗП

12 ЗП

10.Химия и опазване на околната среда

14.07.2020 г.

9.30 ч.

9 ООП

10 ООП

11 ЗП

За консултации, учениците могат да посетят училището и да срещнат преподавателите по предметите, по които ще се явяват на изпити.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Последна промяна ( 29 June 2020 )
Продължава...