Начало

Електронен дневник

Електронен дневник

Галерия

Начало на учебната година

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Добре дошли в Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий"!≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Уважаеми родители!

Уведомявам Ви, че през периода от 15.09.2020 г. до 18.09.2020 г. в НХГ “Св. св. Кирил и Методий” обстановката е спокойна и учебният процес протича съгласно седмичната програма.

На 16.09.2020г. от училище бяха отзовани двама ученици, които са били контактни с техен роднина, оказал се на 16.09.2020г. с положителен тест за „Ковид 19”. Учениците са добре и нямат симптоми. Ще останат у дома за 14 дена. Друго съгласно предписанията от РЗИ не се налага.

Взети са всички противоепидемични мерки и няма установен случай на COVID-19 . Моля съдействайте за спазване на всички мерки от страна на учениците.

Заедно сме и ще се справим!

Директор: М. Митов

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Влизането и излизането на учениците в сградата на училището става по следния ред:

- паралелки А, Б и В използват главният вход (вход 1)

- паралелки Г и Д използват входа от страна на физкултурния салон (вход 3)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Учебните занятия ще се провеждат при следния график:

№ на часа

10, 11 и 12кл. -
I смяна

8 и 9 кл. -
II смяна

II смяна -
ПЕТЪК

начало

край

начало

край

начало

край

1 час

7:30

8:10

13:40

14:20

13:30

14:10

междучасие

8:10

8:20

14:20

14:30

14:10

14:20

2 час

8:20

9:00

14:30

15:10

14:20

15:00

междучасие

9:00

9:10

15:10

15:20

15:00

15:10

3 час

9:10

9:50

15:20

16:00

15:10

15:50

голямо междучасие

9:50

10:10

16:00

16:20

15:50

16:10

4 час

10:10

10:50

16:20

17:00

16:10

16:50

междучасие

10:50

11:00

17:00

17:10

16:50

17:00

5 час

11:00

11:40

17:10

17:50

17:00

17:40

междучасие

11:40

11:45

17:50

17:55

17:40

17:45

6 час

11:45

12:25

17:55

18:35

17:45

18:25

междучасие

12:25

12:30

18:35

18:40

18:25

18:30

7 час

12:30

13:10

18:40

19:20

18:30

19:10

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈На добър час!≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Последна промяна ( 19 September 2020 )
Продължава...